Alksnis Networks

 • Hostings (mājaslapu izvietošana, e-pastu servera izvietošana, domainu reģistrēšana un apkalpošana);
 • Serveru komplektēšana un instalēšana (Hardware, software);
 • Virtualizācijas risinājumu ieviešana (Vmware, Citrix, Microsoft);
 • Datortīkla infrastruktūras izveidošana (Lokālie datortīkli, bezvadu tīkli, datu pārraide, tīklu virtualizācija);
 • Datoru komplektēšana un instalēšana (Windows, MacOS, Linux);
 • Videonovērošanas sistēmu izveide;
 • Maza un vidēja uzņēmuma IT administrēšana;
 • Drošības politikas izveidošana un ieviešana;
 • Rezerves kopiju politikas izveidošana un ieviešana;
 • Darbības nepārtrauktības plāna izveidošana;
 • Datu atjaunošana;